MENY
Litt om oss
Gi ditt bidrag
Nyhetsbrev
Partnere
Adresse
U-landsforeningen Svalene
Christiesgt. 16
5015 Bergen
Org nr. 986 192 158
Telefon: (+47) 466 76 209
Konto: 0530.11.90214
VIPPS#74871
svalene.no@hotmail.com
Innsamlingskontrollen

Hvordan vi jobber

Svalenes prosjekt, Cristiania, har sitt eget styre og sitt eget personale. Oppgavene til Svalene i Norge blir da å skaffe midlene til å drive skolen. Det blir overført en fast sum til Cristiania hver måned. Foreningen har faddere og faste givere, og Svalene gir disse løpende orientering om Cristiania. Foreningen holder god kontakt med Cristiania, og bringer informasjonen videre via et nyhetsbrev 3 ganger i året til faddere, givere og andre interesserte, til sammen ca. 180 adresser.


Alle bidrag som kommer inn til foreningen blir registrert, og givere som er berettiget til skattefritak (gaver over kr. 500.-) får årsoppgave over det de har gitt, etter årets slutt. Foreningen har årsregnskap som blir revidert av registrert revisor.


Foreningen er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.


Siden styremedlemmene bor så spredt i Norge, forsøker Svalene å konsentrere møtevirksomheten til rundt årsmøtet, som foreningen pleier å ha ved påsketider. I de tilfellene det er saker som må taes opp til drøfting ellers i året, organiseres nødvendige styremøter.


Svalene har ikke lønnet personell eller leiet kontor, derfor kan utgiftene i Norge holdes på et minimum, og giverne vet at bidragene kommer fram til yrkesskolen Cristiania.


Svalene.no - Norsk forening for utviklingsarbeid Web ansvarlig: Din startside