Vårt prosjekt: Yrkesskolen Cristiania

-

Hjelp oss å hjelpe

-

Utdanning til jenter i Peru


MENY
Litt om oss
Gi ditt bidrag
Nyhetsbrev
Partnere
Adresse
U-landsforeningen Svalene
Christiesgt. 16
5015 Bergen
Org nr. 986 192 158
Telefon: (+47) 466 76 209
Konto: 0530.11.90214
VIPPS#74871
svalene.no@hotmail.com
Innsamlingskontrollen

Hvordan støtte prosjektet vårt

Dersom du mener prosjektet Cristiania er en bra sak å støtte, kan bidrag sendes til:

Kontonummer: 0530.11.90214

VIPPS: #74871

* * *
U-landsforeningen Svalene
Christiesgt. 16
5015 Bergen

Bidragsyterne bestemmer selv hvor mye og hvor ofte de vi gi. Det kan være en engangsstøtte; tre, fire ganger i året, eller et månedlig bidrag. Alle gaver og bidrag mottas med takk.


Vi vil rette en stor takk til:

St. Paul skole i Bergen, som årlig gir foreningen en betydelig sum gjennom resultatet gitt av loddsalg i forbindelse med SOS-festen om høsten. Skolen sponser også kopieringen av foreningens nyhetsblad, samt låner oss sin adresse. En stor takk rettes også til de mange enkeltpersoner og foreninger, lag og institusjoner som trofast gir bidrag til foreningen, år etter år.

Svalene.no - Norsk forening for utviklingsarbeid Web ansvarlig: Din startside